top of page

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
E3 interieurbouw BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van E3 interieurbouw BV.

 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kaders dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt bij het aanvragen van diensten en/of offertes voor de diensten van E3 interieurbouw BV:


1. Uw naam
2. Uw adres
3. Uw telefoonnummer 

4. Uw mailadres
 

WAAROM E3 INTERIEURBOUW BV DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

E3 interieurbouw BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

  • Het afhandelen van uw termijnfacturen en betaling.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  • E3 interieurbouw BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

E3 interieurbouw BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

E3 interieurbouw BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

E3 interieurbouw BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om de diensten te leveren die u van ons verwacht. We maken soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Alle gegevens die E3 interieurbouw BV van u verwerkt, mag u inzien en aanpassen. Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kunt u dit stopzetten. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Let erop dat we dat niet altijd mogen doen in verband met wet- en regelgeving. We laten u natuurlijk altijd weten waarom we in zo’n geval uw gegevens niet kunnen wissen.

BEVEILIGING

E3 interieurbouw BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@e3interieurbouw.nl 

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

www.e3interieurbouw.com is een website van E3 interieurbouw BV en is als volgt te bereiken:

 

Post- en vestigingsadres:

De Run 4421, 5503 LS VELDHOVEN

Telefoon: +31 (0)40 231 9078

Email: info@e3interieurbouw.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 67555659

bottom of page